Coöperatief Onderwijs op De Elzenhof                                                                        

Schooljaar 2021-2022 zijn wij op De Elzenhof gestart met de invoering van het nieuwe onderwijsconcept “Coöperatief Onderwijs”.

Binnen Coöperatief Onderwijs staat eigenaarschap en samenwerking voor iedereen centraal, zowel voor de kinderen, als voor ons hele team.

Coöperatief Onderwijs biedt een duidelijke structuur, waardoor we efficiënt met onze tijd omgaan en maatwerk aan onze leerlingen kunnen bieden. Onze schooldagen bestaan nu uit zes duidelijk te onderscheiden blokken: drie blokken pedagogiek, drie blokken didactiek. Elke dag begint met een pedagogisch blok waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. Hiervoor zijn leren van leeftijdsgenoten en veiligheid binnen de groep essentieel en daarom zitten kinderen in een vaste basisgroep met een eigen leerkracht. Doordat veel kinderen elkaar de afgelopen tijd minder zagen buiten school was de focus hierop extra van belang. Binnen de pedagogische blokken leren kinderen zichzelf kennen in relatie tot de andere kinderen, leren ze plannen en organiseren van eigen werk en wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van executieve functies. Een schooldag eindigt ook altijd met een pedagogisch blok waarin wordt teruggekeken op de dag en er wordt  voorgelezen zodat de kinderen rustig naar huis of naar de kinderopvang kunnen gaan.

Voor de didactische blokken gaan de deuren van lokalen open waardoor er een gestructureerde uitdagende speel/leeromgeving in de lokalen en ook daarbuiten ontstaat. Kinderen werken op hun eigen niveau (level), zelfstandig aan opdrachten van de weektaak. Het team heeft daardoor ruimte voor doelgerichte instructie in kleinere groepen, afgestemd op de leerbehoefte van het kind.

Tijdens een kennismakingsbezoek zullen wij u uitvoerig informeren over deze werkwijze.
Verder informatie kunt u vinden op https://www.cooperatiefonderwijs.nl/