De buitenschoolse opvang is een vrijetijdsvoorziening voor kinderen in de basisschoolleeftijd. BSO wordt aangeboden in 40-weken contracten (schoolweken conform regio Noord). Aanvullend kan vakantieBSO afgenomen worden.

Kinderen hebben de vrijheid om bij de BSO hun eigen keuzes te maken in activiteiten.

De pedagogisch medewerker zorgt voor een uitdagend, actief en creatief vrijetijdsprogramma voor de kinderen om aan mee te doen, wat goed aansluit bij hun leeftijden en interesses. “Eigen inbreng vinden wij belangrijk, dus als kinderen zelf ideeën hebben dan pakken onze pedagogisch medewerkers dit samen met ze op.”

Bij de BSO staat gezelligheid, ontspanning, pret en samen actief bezig zijn centraal.

Bij KC De Elzenhof hebben we één BSO-groep:

  • De Elzenhof

Contracttijden
flexopvang: Flexibele opvang
Vaste dagdelen vso: 07.30-08.30 uur
* Vaste dagdelen bij de BSO (4-13 jaar): hierbij geldt dat het aan te vragen tijdsblok loopt vanaf de eindtijd van school tot minimaal 17.00 uur, daarna is de eindtijd per kwartier aan te geven. Bij een lang dagdeel is 14.45 uur ook een haalmogelijkheid.

Begintijd: eindtijd van school
Eindtijd (incl overdracht): tussen 17.00-18.00 uur per kwartier aan te geven.

We helpen ouders graag bij het maken van de keus die bij hen past, neem daarover contact op met de directeur van de locatie via de email of de whatsapp-knop bovenaan deze pagina.

Aan elke locatie is een oudercommissie verbonden waardoor de medezeggenschap en belangenbehartiging van ouders vorm krijgt.

Wilt u meer informatie over een van de opvangmogelijkheden, neem dan contact op met Ellen Hudepohl, directeur van de kinderopvang Stichting Welluswijs via [email protected] telefoonnummer: 0623543294 of kijk op de website www.welluswijs.nl