MR (Medezeggenschapsraad)

De Elzenhof heeft een medezeggenschapsraad, afgekort de ‘MR’, die bestaat uit leden (ouders en leerkrachten) van de school
De volgende leden zitten in de MR:

– Daniëlle te Kamp (ouder)

– Irene Hallink-Legtenberg (leerkracht groep Klaproos)

– Judith Buining-Bezuijen (ouder)

– Marloes Herrijgers-Oldehinkel (voorzitter van de MR en ouder)

– Ruth Flim – Wijnholt (leerkracht groep Zonnebloem)

– Wilma Dijkhuis-Legemaat (intern begeleider onderbouw)

Wat doet de MR precies?

De MR komt ongeveer één keer per zes weken samen om te vergaderen. Tijdens de vergaderingen worden zaken besproken met betrekking tot de identiteit van de school, de kwaliteit van het onderwijs, huisvesting en onderhoud van de school, de formatie en overige personele zaken en tot slot financiële zaken.

Het doel van de MR-verdaderingen is om de verschillende ‘partijen’ op de hoogte te houden van zaken die in en om de school spelen. Ook is het mogelijk om vanuit de oudergeleding een advies te geven aan de school.

De notulen van de MR-vergaderingen zijn opvraagbaar bij onze directeur Aart Reinink. De data van de diverse MR-vergaderingen zijn in de kalender terug te vinden. De MR is per mail bereikbaar via [email protected].

Meer informatie over de MR kunt u hier vinden in het Huishoudelijk Reglement.

GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad)

GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is een overkoepelende raad die een aantal keren per jaar vergadert met een tweetal leden uit de MR over allerlei (beleids)zaken binnen stichting Chrono. Onder stichting Chrono vallen 14 protestant christelijke basisscholen, waaronder de Elzenhof. Bij een GMR-vergadering zijn een viertal basisscholen die onder stichting Chrono vallen vertegenwoordigt door twee leden uit hun eigen MR (één ouder en één leerkracht). Voor meer informatie over stichting Chrono en de GMR klikt u hier.